søndag, september 17, 2006

Cestrum nocturnum

Nattsjasminen har blomstret i hele sommer.

Asparagus densiflorus

Aspargesbregnen, nå også med bær.

Nerium Oleander - igjen

Blir dårlig med blogging når jeg ikke har et høvelig fotoprogram. Det er bestilt og forhåndsbetalt, så forhåpentligvis skal dette være installert innen kort tid. Jeg har derfor lånt et bilde jeg fant på nettet.

Siden nerium oleander ser ut til å trives så godt her, så kjøpte jeg to nye i går. Den ene er hvit. Er det en med enkle blomster, så er det varianten Mont Blanc. Er det en med doble blomster, så er det varianten Madoni grandiflorum. Det vil tiden vise
.